Handelen in een crisissituatie

Het is de nachtmerrie van ieder zichzelf respecterend bedrijf. In een grote crisis belanden. Een situatie door verkeerd handelen of door afspraken die niet nagekomen zijn kunnen een onderneming een slechte reputatie bezorgen. En dan kan het in het huidige internetklimaat snel gedaan zijn met de imago van een bedrijf. Noodzaak dus om snel te handelen. Maar wat te doen? Overhaast reageren kan zorgen voor paniek en dat moet juist vermeden worden. Met de billen bloot en kalm blijven zal een beter resultaat brengen en de schade beperkt houden. Zelfs als de ophef deels onterecht is en het bedrijf niet schuldig is aan de beweerde aantijgingen. Een recent voorbeeld uit de praktijk laat dit zien.

Elke crisis is anders

Het zou gemakkelijker geweest zijn als er voor elke vorm van crisis eenzelfde vorm van crisiscommunicatie toegepast zou kunnen worden. Maar helaas ligt het in de werkelijkheid net even anders. Crises bestaan er in allerlei vormen. Zo komen onenigheden binnen het bestuur, grote ongelukken en problemen op het juridische vlak vaker voor dan men denkt. En elke kwestie heeft een andere aanpak nodig. In sommige gevallen is het beter om zwijgzamer op te treden waar op andere momenten meer haast geboden is. Een opgebouwd imago kan zeer snel om zeep geholpen zijn. Op de juiste manier reageren naar de buitenwereld en daarmee zo min mogelijk gezichtsverlies lijden is het belangrijkst. Dat is de eerste stap, het verdere herstellen komt later aan de orde.

Hoe wordt je beter in crisiscommunicatie?

Managers en directeuren dragen vaak de veranwoordelijkheid voor het leiden en afhandelen van een crisis. Maar hoe krijg je nu meer ervaring en leer je om te gaan met zo’n situatie? Training en persoonlijke ontwikkeling van managers dragen hier veel aan bij. Als manager moet je mensen goed kunnen sturen, ook in een crisis. Om mensen goed te kunnen sturen moet je over vaardigheden beschikken. Wanneer je deze vaardigheden minder goed beheerst, dan kun je door middel van persoonlijke ontwikkelingstrainingen hier beter mee om leren gaan.

Neem een crisis zeer serieus

Zoals hierboven al beschreven: een crisis kent een groot afbreukrisico. Neem daarom een crisis uiterst serieus. In een rap tempo volgen ontwikkelen elkaar snel op in een crisis, waardoor iemand het overzicht gemakkelijk kwijt kan raken. Een manager heeft juist de taak om het overzicht te bewaren. Let dus vooral op de taak bij een crisis.